Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Økt gjeld og mer leasing

Nyhet   •   feb 02, 2010 14:23 CET

Landbruk: Gjelda øker i landbruket. Det sammen gjør kostnadene knyttet til leasing, viser en undersøkelse Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har utført på oppdrag fra Landkreditt.

Fra 1998 til 2008 økte gjennomsnittsgjelda fra snaut 1,0 million kroner til 1,7 millioner. Tallene NILF har benyttet, er hentet fra driftsgranskingene. De samme tallene viser at gjeldsgraden er økt med 6 prosentenheter - fra 39 til 45 prosent.

En vesentlig forklaring på at gjelda har økt, er at næringsutøverne i landbruket har investert mer. I 2008 var investeringene i snitt på 104.000 kroner - opp 40.000 fra året før. I tillegg øker  andelen bruk som finansierer sine anskaffelser av kapitalvarer ved hjelp av leasing i stedet for gjennom lånefinansiering.  Undersøkelsen viser også at sparebankene opprettholder sin sterke posisjon som finansieringskilde i landbruket.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruk: Gjelda øker i landbruket. Det sammen gjør kostnadene knyttet til leasing, viser en undersøkelse Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har utført på oppdrag fra Landkreditt.