Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og klima: Biologisk mangfold for global matsikkerhet

Nyhet   •   feb 15, 2010 15:55 CET

Landbruk og klima: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk holdt i dag åpningsinnlegget på en internasjonal konferanse om biologisk mangfold, matsikkerhet og klima i Chennai, India. - Det er behov for å styrke internasjonal innsats for å ta vare på genetiske ressurser for mat og landbruk, sier Brekk.

- Verden står overfor store utfordringer i kampen for å mette verdens befolkning. Ethvert land har ansvar for å produsere mat til sin befolkning, men ethvert land har også et ansvar for bærekraftig utvikling av landbruket. Det er en klar sammenheng mellom klimaendringer, forventet folkevekst og matvareforsyning. En bærekraftig bruk av biologisk mangfold i landbruket vil være avgjørende for framtidig matsikkerhet. Disse utfordringene kan vi kun løse gjennom felles innsats, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Nå må vi ved felles innsats styrke den internasjonale innsatsen for å ta vare på genetiske ressurser for mat og landbruk, sier Lars Peder Brekk. - Vi er alle i samme båt, plantegenetisk mangfold vil være en kritisk faktor for å kunne tilpasse  framtidas matproduksjon til et klima i stadig endring.

- I denne sammenhengen er FAOs internasjonale traktat for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er et viktig redskap. Dette gjelder også bønders innsats for å ta vare på plantemangfold, spesielt i utviklingsland, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

 

Møte med Swaminathan og Sahai
På konferansen møtte Brekk Indias store forkjemper for matsikkerhet og bærekraftig utvikling, planteforskeren M. S. Swaminthan og den indiske miljølederen Suman Sahai til samtaler om bevaring av biomangfold og genressurser.

Status for internasjonalt arbeid med sikring av biologisk mangfold
Konferansen arrangeres av forskningsstiftelsen M. S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) i samarbeid med sentrale internasjonale organisasjoner innen landbruk og miljø for å markere FNs naturmangfoldår. Status internasjonalt og nasjonalt med å sikre biologisk mangfold, mangfoldets betydning for landbruk og matsikkerhet og  strategier for bærekraftig bruk av mangfoldet i lokalsamfunn i lys av klimaendringer belyses under den tre dager lange konferansen. Veien videre for sikring av biodiversitet for tilpasning til klimaendringer og matsikkerhet blir også utforsket på konferansen.

Blant andre foredragsholdere er Angela Cropper, nestleder av FNs miljøutviklingsprogram UNEP, internasjonale genbankledere og nasjonale plantemyndigheter. Konferansen avsluttes av Indias miljøvernminister Jayaram Ramesh onsdag 17. februar.

Utviklingsprosjekter på matproduksjon
Tirsdag 16. februar og onsdag 17. februar er Lars Peder Brekk på feltbesøk i delstaten Tamil Nadu. Brekk skal her besøke flere utviklingsprosjekter innen klima og matproduksjon i regi av Bioforsk. Under den to dagers rundturen møter Lars Peder Brekk blant andre Tamil Nadus landbruksminister Veeparandi S. Arumugam og transportminister K. N. Nehru.

Politiske møter
Brekk avslutter reisen med politiske møter i Delhi torsdag 18. februar, der internasjonalt samarbeid knyttet til klima og matsikkerhet og handelsspørsmål vil bli drøftet.


Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og den indiske miljølederen Suman Sahai under møtet i Chennai, India i dag. Foto: LMD.

Kontaktperson i Landbruks- og matdepartementet: Astraea Antal, mob. 93 43 19 30.

Landbruk og klima: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk holdt i dag åpningsinnlegget på en internasjonal konferanse om biologisk mangfold, matsikkerhet og klima i Chennai, India.