Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og klima: Brekk møter toppolitikere i India

Nyhet   •   feb 10, 2010 16:53 CET

Landbruk og klima: Matsikkerhet og klima, biologisk mangfold, matproduksjon og utviklingsprosjekter i regi av Bioforsk står på dagsorden når landbruks- og matminister Lars Peder Brekk reiser til India 15-18. februar.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk besøker India 15-18. februar. Her vil han blant annet møte toppolitikere til samtaler om internasjonalt samarbeid knyttet til landbruk og klima og handelsspørsmål.

Internasjonal konferanse om biologisk mangfold, matsikkerhet og klima i Chennai
15. februar innleder landbruks- og matminister Lars Peder Brekk ved en internasjonal konferanse i Chennai om biologisk mangfold og genressurser sett i lys av matsikkerhet og klimaendringer. Konferansen arrangeres av forskningsstiftelsen M. S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF). Her møter Brekk blant annet Indias store forkjemper for matsikkerhet og bærekraftig utvikling, planteforskeren M.S. Swaminthan, og den indiske miljølederen Suman Sahai til samtaler om bevaring av biomangfold og genressurser. Blant andre foredragsholdere er nestleder av FNs miljøutviklingsprogram UNEP Angela Cropper og oflere internasjonale genbankledere og nasjonale plantemyndigheter. Konferansen avsluttes av Indias miljøvernminister Jayaram Ramesh.

ClimaRice – matproduksjon tilpasset klimaendring
Tirsdag 16. februar og onsdag 17. februar er Lars Peder Brekk på feltbesøk i delstaten Tamil Nadu i regi av Bioforsk. Brekk skal her besøke flere landsbyer utenfor Trichy (Tiruchirapalli). På rundreisen deltar blant andre Tamil Nadus landbruksminister Veeparandi S. Arumugam og transportminister K. N. Nehru.

16. februar får Brekk et innblikk i Bioforsks utviklingsprosjekter ClimaRice og andre aktiviteter. Han vil få orientering om indiske bønders utfordringer knyttet til ustabilt klima, ekstremvær etc.,  og lokale tilpasninger for sikker matproduksjon under endrede betingelser. Han møter videre Womens’ self help group, som produserer nitrogenfikserende alger til klimavennlig gjødsling. Brekk vil besøke ulike forsøksfelt og se på hvordan ulike dyrkingsmetoder fungerer i praksis, samt besøke et damanlegg for demonstrasjoner av vannforvaltning og fiske. Et tempelbesøk står også på programmet.

17. februar holder Brekk innlegg ved ClimaRice Farmers’ Mela i regi av landbruksuniversitetet Tamil Nadu Agricultural University i Coimbatore. Her møter han bønder involvert i ClimaRice og blir orientert om prosjekter i regi av universitetet.

Politiske møter
Brekk avslutter reisen med politiske møter i Delhi torsdag 18. februar, der internasjonalt samarbeid knyttet til klima og matsikkerhet og handelsspørsmål vil bli drøftet.