Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og klima: Lars Peder Brekk til Verdensbanken

Nyhet   •   jan 19, 2010 09:08 CET

Landbruk og klima: Verdensbanken arrangerer i morgen tirsdag den 19.1 en større konferanse om landbruk og klima og Lars Peder Brekk (Sp) er som første norske landbruks- og matminister invitert til å holde foredrag og delta på en rundebordskonferanse.

- Vi har laget en egen stortingsmelding om landbruk og klima, ”Landbruket- en del av løsningen”, og vi har vært pådrivere for å få spørsmålet om matsikkerhet inn i den politiske debatten, både her hjemme og ute. Jeg ser frem til å formidle og drøfte disse utfordringene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Statsråden ser det også som naturlig at han i debatten også kommer inn på sentrale spørsmål som skogbrukets betydning i klimasammenheng, en styrking av landbruksbistanden og Norges initiativ gjennom Frøhvelvet på Svalbard for å sikre verdens genressurser og framtidig matproduksjon. Dette i en situasjon med dramatiske klimaendringer.

Det er ventet rundt 1200-1300 deltagere på konferansen i Verdensbanken, blant andre USAs egen landbruksminister.

 


Landbruk og klima: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) blir første norske landbruks- og matminister som holder foredrag og delta på en rundebordskonferanse i Verdensbanken.

Landbruk og klima: Verdensbanken arrangerer i morgen tirsdag den 19.1 en større konferanse om landbruk og klima og Lars Peder Brekk (Sp) er som første norske landbruks- og matminister invitert til å holde foredrag og delta på en rundebordskonferanse.