Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og mat: Hold deg oppdatert

Nyhet   •   des 04, 2009 13:01 CET

Landbruk og mat: Vil du holde deg oppdatert på fag- og politikkområdet landbruk og mat, kan du skaffe deg en gratis nyhetstjeneste fra Landbruks- og matdepartementets nettside i 2010. Hver dag kan du får en e-post som inneholder en nyhetspakke, og du kan selv velge ut spesielt interessante områder.

Du kan også abonnere på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet (LMD) som RSS-feed. Det gir deg muligheten til å få sakene i det øyeblikket de legges ut på nettet. I første omgang er det sidene Nyheter og Pressemeldinger som er tilrettelagt for RSS.

Hva skjer?
Hva skjer videre i 2010 rundt WTO-forhandlingene og FAOs (FNs mat- og landbruksorganisasjon) kamp for global matsikkerhet. Hva mener landbruks- og matministeren om sentrale landbrukspolitiske spørsmål? Hvordan går arbeidet med den nye stortingsmeldingen om landbruk? Hva sier de ulike høringsinstansene om forslag til forskrifter og lovendringer? Hva skjer innenfor området landbruk og klima? Hvordan følger LMDs etater opp? Disse og en rekke sentrale spørsmål besvares og belyses daglig på LMDs nettside med korte nyheter, bakgrunnsstoff og statsrådens foredrag, kronikker og innlegg.

Landbruk og mat: Vil du holde deg oppdatert på fag- og politikkområdet landbruk og mat, kan du skaffe deg en gratis nyhetstjeneste fra Landbruks- og matdepartementets nettside.