Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og mat: Innspill til landbruks- og matmeldingen

Nyhet   •   feb 10, 2010 09:53 CET

Landbruk og mat: Regjeringen skal utarbeide en Melding til Stortinget (Meld.St.) om landbruks- og matpolitikken og har startet en møteserie for å få innspill til meldingen.

- Jeg ønsker en åpen og bred prosess med medvirkning fra berørte grupper og kunnskapsmiljøer og der organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner kan komme med innspill. Bred involvering er nødvendig for å få innspill og skape debatt, som igjen kan være med på å danne grunnlaget for en framtidsrettet landbruks- og matpolitikk.

I tillegg til de regionale samrådene vil jeg derfor invitere til møter med en rekke berørte interesser innenfor landbruks- og matsektoren, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

En serie møter
Tirsdag denne uka hadde Brekk et møte med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund og Norskog, der han fikk synspunkter på arbeidet med meldinga. Innen kort tid skal statsråden treffe representanter for forbrukerinteressene.

Møteserien fortsetter deretter med egne landbruks- og matmeldingsmøter med næringsmiddelindustrien, dagligvarehandelen, Sametinget, reindriftsnæringen, skognæringen, miljøinteresser og annen landbruksrelatert næring. Det vil bli sendt ut invitasjoner til disse møtene. Videre vil det bli avholdet møter med en rekke andre interesser i forbindelse med landbruks- og matmeldingsarbeidet.