Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og mat: Tildelingsbrev for Mattilsynet

Nyhet   •   feb 08, 2010 16:00 CET

Landbruk og mat: Landbruks- og matdepartementet har nå sendt endelig tildelingsbrev for 2010 til Mattilsynet. Tildelingsbrevet er utarbeidet i samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og sosialdepartementet.

Mattilsynet skal gjennom tilsyn, veiledning, kartlegging og overvåking samt gjennom å ta del i utvikling av regelverk arbeide for å sikre trygg mat, fremme god helse hos planter, fisk og dyr, fremme etisk forsvarlig hold av fisk og dyr, fremme god kvalitet og redelig produksjon og omsetning samt ivareta miljøvennlig produksjon.

Landbruk og mat: Landbruks- og matdepartementet har nå sendt endelig tildelingsbrev for 2010 til Mattilsynet.