Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Regionale samråd

Nyhet   •   feb 03, 2010 10:38 CET

Landbruk: Regjeringen skal utarbeide en Melding til Stortinget (Meld.St.) om landbruks- og matpolitikken. For å få innspill inviterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til seks regionale samråd. Møtene er åpne for alle. Deler av møtene vil bli sendt på Nett-TV på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside. - Vi setter nå i gang et betydelig arbeid som skal legge grunnlaget for en framtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Matsikkerhet - tilgang til nok og trygg mat - er ett sentralt stikkord for dette arbeidet, og som jeg ønsker å trekke fram spesielt nå helt i starten av prosessen. For øvrig er det viktig å understreke at de overordnede politiske forutsetningene for meldingsarbeidet er regjeringens landbruks- og matpolitiske målsetninger. Jeg legger opp til at meldingen skal legges fram for Stortinget våren 2011, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Landbruk: - Jeg gleder meg til å ta fatt på denne møterunden til alle deler av landet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
Foto: Torgjørn Tandberg.

Det er 10 år siden forrige stortingsmelding om landbruk og mat. I denne perioden har det skjedd vesentlige endringer i landbruket og i forutsetningene for landbruk og næringsmiddelindustri i Norge.


Åpen og bred prosess
- Jeg ønsker en åpen og bred prosess med medvirkning fra berørte grupper og kunnskapsmiljøer og der organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner kan komme med innspill. De regionale møtene er en viktig del av dette, sier Brekk. Landbruks- og matministeren oppfordrer alle som ønsker det til å  benytte denne anledningen til å komme med innspill til arbeidet. - Vi har allerede mottatt mange henvendelser til departementet og disse vil bli brukt i det videre arbeidet, sier Brekk.


Regionale utfordringer
- Jeg gleder meg til å ta fatt på denne møterunden til alle deler av landet. Det er de spesielle regionale utfordringene som skal stå i fokus på disse samrådene, og som jeg vil lytte til, sier Lars Peder Brekk.


Seks regionale samråd:
Det vil bli holdt følgende seks regionale samråd:


Region Tid Sted
Agder og Telemark 23. februar Kristiansand
Nord-Norge 2. mars Tromsø
Vestlandet 5. mars Bergen
Innlandet 8. mars Lillehammer
Oslofjord-regionen 23. mars Drammen
Trøndelag 26. mars Trondheim/Værnes


Samrådene vil bli arrangert som heldagsmøter med oppstart på morgenen.


Møtene er åpne for alle interesserte.


Media er velkommen til å være tilstede.


Deler av møtene vil bli sendt på Nett-TV på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside. Det blir også nettmøter underveis i meldingsarbeidet, der statsråden svarer på spørsmål.


Landbruk- og matministeren vil sende ut invitasjoner til en rekke aktuelle deltakere og aktører på møtene.


Nærmere orientering om tid og sted vil bli sendt ut seinere. Fylkesmannes landbruksavdeling i de fylkene der møtene blir holdt vil ha ansvar for den praktiske gjennomføringen av samrådene.


Landbruk: Regjeringen skal utarbeide en Melding til Stortinget (Meld.St.) om landbruks- og matpolitikken. For å få innspill inviterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til seks regionale samråd. Møtene er åpne for alle.