Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Vil ha innspill til stortingsmelding om landbruk og mat

Nyhet   •   jan 22, 2010 09:36 CET

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet startet nå opp arbeidet med stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken og legger opp til flere åpne møter rundt om i landet for å få innspill.

- Vi setter nå i gang et betydelig arbeid som skal legge grunnlaget for en framtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Matsikkerhet – tilgang til nok og trygg mat – er ett sentralt stikkord for dette arbeidet, og som jeg ønsker å trekke fram spesielt nå helt i starten av prosessen. For øvrig er det viktig å understreke at de overordnede politiske forutsetningene for meldingsarbeidet er regjeringens landbruks- og matpolitiske målsetninger. Jeg legger opp til at meldingen skal legges fram for Stortinget våren 2011, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)


Landbruk: Ekspedisjonssjef Frøydis Vold er utpekt som prosjektleder for arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Foto: Torbjørn Tandberg.

- Jeg ønsker en åpen og bred prosess med medvirkning fra berørte grupper og kunnskapsmiljøer og der organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner kan komme med innspill. Åpne regionale møter er en viktig del av dette. Jeg legger opp til seks slike ”samråd”, spredt over hele landet, sier Brekk.

Deler av de regionale møtene vil bli sendt ”live” på Landbruks- og matdepartementets egen hjemmeside. Det første av disse møtene skal avholdes 23. februar. Det blir også nettmøter underveis i meldingsarbeidet, der statsråden svarer på spørsmål.

Det er 10 år siden forrige stortingsmelding om landbruk og mat. I denne perioden har det skjedd vesentlige endringer i landbruket og i forutsetningene for landbruk og næringsmiddelindustri i Norge.

- I meldingen vil det derfor være nødvendig å foreta en analyse av utviklingen i landbruket og matmarkedet, og endringer i internasjonale og nasjonale rammevilkår. Meldingsarbeidet skal dekke bredden på landbruks- og matområdet, sier Brekk.

Ekspedisjonssjef Frøydis Vold er utpekt som prosjektleder for arbeidet med den nye stortingsmeldingen.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet startet nå opp arbeidet med stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken og legger opp til flere åpne møter rundt om i landet for å få innspill.