Landbruks- og matdepartementet

Landbruket - en viktig del av klimaløsningen

Nyhet   •   des 16, 2009 09:20 CET

Landbruk: I dag behandler Stortinget St. meld nr 39 (2008-2009) - Klimautfordringene - landbruk en del av løsningen. - Landbruket kan bidra med rimelig og konkret klimapolitikk, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Landbruket skal oppfylle sin del av klimaforliket og redusere egne klimautslipp, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - Samtidig er landbruket en viktig del av løsningen på klimautslippene. Norsk landbruk kan bidra med store mengder fornybar energi og miljøvennlig trevirke. Et aktivt skogbruk og en god forvaltning av jordressursene blant de mest effektive mulighetene for å ta opp CO2 og lagre karbon, sier Brekk.

- Dette er enkel, rimelig, jordnær og konkret klimapolitikk. Skogen representerer muligheter vi ikke kan la gå ifra oss, poengterer  landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Matkrisen og klimakrisen henger sammen
- Matkrisen og klimakrisen henger sammen. Matsikkerhet er en absolutt forutsetning for å lykkes med klimapolitikken. Vi løser ikke klimaproblemet globalt uten at folk er mette, sier Brekk.
- Dette er en erkjennelse aktørene i klimadebatten må ta inn over seg. Matsikkerhet må være del av de videre klimaforhandlingene, og landbruksbistanden må økes, sier Brekk.

Landbruk: I dag behandler Stortinget St. meld nr 39 (2008-2009) - Klimautfordringene - landbruk en del av løsningen.