Norsk Landbrukssamvirke

Landbruket skal være løsningsmotor for Norsk omstilling

Nyhet   •   mai 04, 2016 07:46 CEST

Årsmøtet i Norsk Landbrukssamvirke fulgte innstillingen til valgkomiteen og valgte Trond Reierstad som ny styreleder i Norsk Landbrukssamvirke.

-Norsk Landbrukssamvirke skal være en effektiv og målrettet interesseorganisasjon for bondens egne bedrifter. Jeg er beæret over tilliten i ei tid hvor det åpner seg store muligheter for landbrukssamvirkene, sier Reierstad.

Verdiskapingen i de grønne næringene kan tredobles de neste 20 årene
Norsk landbrukssamvirke jobber blant annet for at landbruket må utnytte de mulighetene som ligger i økt verdiskaping fra jord og skog. Anslag fra NIBIO viser at verdiskapingen i de grønne næringene kan vokse fra 250 til 750 milliarder til 2040

- Politikken for gjennomføring av det grønne skifte er i støpeskjeen. Landbruket og – samvirkene skal være tydelig posisjonert som en løsningsmotor for vekst og omstilling i Norge.Bioøkonomi er mer enn festtaler for oss bønder, sier Reierstad.

Stø kurs
Reierstad takket avtroppende styreleder, Sveinung Svebestad, for innsatsen og understreker også at det var en vesentlig faktor for ham at Svebestad fortsetter i styret. De siste årene har Norsk landbrukssamvirke styrket seg som organisasjon, med tydelige prioriteringer knyttet til bioøkonomi, handelspolitikk og samvirke.

-Sveinung har gjort en utmerket innsats som styreleder. Nå skal vi videreføre og forsterke den gode utviklingen og jobbe videre sammen for å styrke bondens økonomi, avslutter Reierstad.

Trond Reierstad er også styreleder i TINE.