Landbruks- og matdepartementet

Landbruksforskning: Forsker på gran med råteresistens

Nyhet   •   jan 07, 2010 09:59 CET

Landbruksforskning: Skog og landskap skal sammen med Skogfrøverket forsøke å få frem trær som har som har naturlig motstandskraft overfor alvorlige soppsykdommer.

Forskerne vil ved å utføre anvendte forsøk på granpodninger og deres avkom skaffe informasjon og kunnskap om deres evne til å motstå angrep fra skadelige sopp. Informasjonen skal brukes i praktisk foredling ved å velge ut de foreldrene som gir god virkeskvalitet og resistens overfor soppene, for så å etablere nye frøplantasjer med slike foreldretrær.

Bedre CO2 opptak i skog
Hvis granas evne til motstå angrep fra skadelige sopper bedres, vil det også kunne øke opptaket av CO2 i skogen, og dermed oppfylle regjeringens intensjoner om å bruke skogen som et middel til å binde mer av Norges utslipp av denne klimagassen.

 


Landbruksforskning: Rotråte i en stammeskive av gran. Foto: Roll-Hansen, Skog og landkap

Det er bevilget i alt 8 millioner kroner fra Forskningsrådet og Skogfrøverket til prosjektet.

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Landbruksforskning: Skog og landskap skal sammen med Skogfrøverket forsøke å få frem trær som har som har naturlig motstandskraft overfor alvorlige soppsykdommer.