Landbruks- og matdepartementet

Landbruksforskning gir verdiskaping

Nyhet   •   des 21, 2009 00:04 CET

Landbruksforskning: Forskning gir forbrukerne bedre utvalg og bedre inntjening for produsentene. Det er de siste årenes utvikling av tomat- og potetmarkedet gode eksempler på.

- Landbruk er en høykompetansenæring. Jeg gleder meg både på vegne av forbrukerne og produsentene over å se slike resultater. Landbruket er avhengig av å kunne tilby forbrukerne et mangfold av produkter med ha høy kvalitet. Slike produkter kommer ikke av seg selv. Da er forskning viktig, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Les mer om forskning for verdiskaping hos Nofima Mat
Matindustrien benytter seg av forskningsmiljøer for å oppnå verdiskaping og produktutvikling. Bama/Gartnerhallen er et eksempel på bedrifter som bevisst bruker av forskning og utvikling som målbart verktøy for fremtidig verdiskaping. Selskapene har inngått forpliktende samarbeidsavtale med blant andre Nofima Mat og Bioforsk, og de prioriterer å delta på forskningsprosjekter. Resultatene synes i grøntdisken.

Fra 3 til 33 tomatsorter på
20 år
De siste 20 årene er tomatsortimentet i butikken økt fra tre til 33 sorter. Dette er blant annet takket være samarbeidet mellom Nofima Mat og Bama. Både nye sorter og nye og mer profesjonelle dyrkingsmetoder er utviklet. Samtidig har forbruker-orskerne ved Nofima Mat studert forbrukerne, og utført sensoriske tester på ulike sorter tomater. Hver nordmann spiser nå i gjennomsnitt nesten sju kilo tomat i året, og nordmenn setter pris på utvalget.


Landbruksforskning: De siste 20 årene er tomatsortimentet i butikken økt fra tre til 33 sorter. Foto: Jan Djenner, Samfoto
Opptur for poteten
I år 2000 begynte Bama å se på potetsortimentet sitt. Bioforsk og Nofima Mat har vært med på en stor opptur for poteten, fra å ha tøff konkurranse fra ris og pasta og til å gjenvinne markedsandeler, sakte men sikkert. Noe av hemmeligheten har vært å gjøre seg kjent med kundene, deres handlingsmønstre, hvor mye tid de har til middagslaging osv.

Bioforsk har bidratt med forskning på blant annet dyrkingsforhold og sortsvalg for potetene. Nofima Mat har utført forskning innen forbrukers valg, holdninger og kjøpsadferd. Forskning innen sensorikk har også bidratt til å velge ut sorter som slår an i det norske markedet. Bama har satset mye på forbrukerkommunikasjon og emballasje.

Prosjektene i Bama/Gartnerhallen har vært delfinansiert av Innovasjon Norge, Verdiskapingsprogrammet for mat og Norges forskningsråd.

Landbruksforskning: Forskning gir forbrukerne bedre utvalg og bedre inntjening for produsentene.