Landbruks- og matdepartementet

Landbruksforskning: Ny kontrakt til Bioforsk i India

Nyhet   •   feb 18, 2010 17:00 CET

Landbruksforskning: I forbindelse med  landbruks- og matministerminister Lars Peder Brekk sitt besøk i India, ble kontrakt om et nytt samarbeidsprosjekt signert av Bioforsk og den norske ambassaden i New Delhi.

Prosjektet det arbeides med har som mål å utvikle et rammeprogram som skal bidra til å sikre matproduksjon under endrede klimabetingelser. Fokus er på klimaendringer og tilpassing til disse, med vekt på vannforvaltning, landbruk og matsikkerhet, og levekår på den Indiske landsbygda. Arbeidet skal baseres på nær kontakt med både bønder, forvaltning og delstatsmyndigheter. Målet er å redusere gapet mellom vitenskap og faktisk politikkutforming gjennom aktivt å engasjere forvaltning og brukere hele veien.

Møte med toppolitikere i New Delhi
landbruks- og matministerminister Lars Peder Brekk har avsluttet sin rundreise i India med politiske møter i Delhi i dag, der blant annet internasjonalt samarbeid knyttet til klima og matsikkerhet og handelsspørsmål har blitt  drøftet.

Landbruksforskning: I forbindelse med  landbruks- og matministerminister Lars Peder Brekk sitt besøk i India, ble kontrakt om et nytt samarbeidsprosjekt signert av Bioforsk og den norske ambassaden i New Delhi.