Landbruks- og matdepartementet

Landbruksforskning: Styrker forskningen på klimavennlig landbruk

Nyhet   •   des 20, 2009 23:28 CET

Landbruksforskning: To forskningsprosjekter gjennom Matprogrammet i Forskningsrådet skal finne klimaregnskapet for basismatvarer og undersøke hvordan norsk landbruk best kan tilpasse seg et endret klima.

Mer om forskningsprosjekter for mer klimavennlig landbruk hos Norges Forskningsråd
Bare noen dager før verdens ledere samlet seg til klimatoppmøtet i København bevilget Matprogrammet i Forskningsrådet 29 millioner kroner for årene 2010-2012 for å forske på norsk mat- og fôrproduksjon og klima. Forskningsprosjektene vil være et viktig bidrag for å møte én av framtidas hovedutfordringer: Behovet for å produsere mer mat med minst mulig miljøbelastning. Norske myndigheter har derfor gjort det klart at norsk landbruk må være en del av løsningen på klimautfordringene.


- Vi må produsere mer mat og redusere mengden av klimagassutslipp i alle ledd der det er mulig, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp). - Klimagassutslipp er en stor utfordring for jordbruket, men jordbruket kan også være en viktig del av løsningen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Mer klimavennlig handlekurv
Bioforsk Øst Apelsvoll skal i samarbeid med blant annet forbruker- og produsentorganisasjoner som Coop Norge, Felleskjøpet og Norgesmøllene undersøke de miljømessige konsekvensene av dagens produksjon av eksempelvis brød, melk og kjøtt, og hva som kan forbedres. Ved å følge matproduksjonen fra produsent og helt fram til butikkhyllene vil forskerne dokumentere summen av viktige miljøeffekter, inkludert utslipp av drivhusgasser. Deretter vil det bli testet hvordan produksjonen kan gjøres mer miljøvennlig. Dermed kan framtidas handlekurv vise seg å inneholde langt mer klimavennlige matvarer enn i dag.

Planter for en varmere og våtere framtid
For å kunne produsere mer klimavennlige matvarer er det viktig med mer kunnskap om hvordan norske vekster vil kunne tilpasse seg et endret klima. Den viktigste landbruksproduksjonen i Norge er nemlig gras til fôr basert på engvekster som for eksempel timotei, flerårig raigras og rødkløver. Produksjonsformene er avgjørende for å oppnå miljømessig og økonomisk bærekraftig husdyrproduksjon.

For de flerårige engvekstene er den globale oppvarmingen en stor utfordring. Forskere ved blant andre Bioforsk Midt-Norge, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Graminor AS og forskningsinstitusjoner i Polen, Japan, Danmark og USA skal nå se på plantenes tilpasningsevne og mulighetene for å utnytte en varmere og lengre vekstsesong.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk ønsker Forskningsrådets satsing velkommen.

- Vi må ta innover oss at forutsetningene for matproduksjonen kan endres, og vi skal være beredt til å møte de endringene som et endret klima bringer. Kompetansen på dyrking av matvekster må opprettholdes og videreutvikles. For å kunne tilpasse produksjonen til nye klimatiske utfordringer og muligheter må vi få fram nye plantesorter som takler et annerledes klima og som er mer effektive. Her har Norge vært gode, men vi må bli enda bedre. Dette er svært viktig for å løse framtidig mat- og klimakrise, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruksforskning: To forskningsprosjekter gjennom Matprogrammet i Forskningsrådet skal finne klimaregnskapet for basismatvarer og undersøke hvordan norsk landbruk best kan tilpasse seg et endret klima.