Landbruks- og matdepartementet

Landbruksmelding for Aust-Agder

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:40 CET

Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Norge vil det kommende året lage et plandokument som beskriver status og sentrale utviklingstrekk for landbruket i Aust-Agder, synliggjør utfordringer og muligheter og foreslår strategier framover.

Meldingen skal:

  • gi kunnskap om landbruket
  • gi felles forståelse av landbrukets utfordringer blant de viktigste regionale aktørene
  • være et styringsredskap for samfunnsutvikling og arealbruk
  • være et regionalpolitisk redskap for å fremme nasjonale og regionale mål og interesser
  • være retningsgivende for utviklingstiltak, prosjekter og virkemiddelbruk
  • danne grunnlag for utforming av regionalpolitiske strategidokumenter og handlingsplaner
  • utrede muligheter for gevinster på tvers av fylkesgrensene i forbindelse med innspill til sentrale myndigheter og samarbeid om videregående opplæring, etterutdanning og rekruttering mv.
  • planen skal ikke være en handlingsplan eller arealplan


Valle. Foto: Frode Buen, Valle kommune.

Forsidebilde: Reddal, Aust-Agder. Foto: Johnny Foss.