Helse- og omsorgsdepartementet

Landets kreftspesialister samles hos helseministeren

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:17 CET

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen arrangerer i morgen en konferanse om raskere kreftbehandling. - Jeg samler kreftspesialister fra hele landet, sykehusledere, pasientorganisasjoner og pasient- og brukerombud. Vi vil høre hvordan noen sykehus greier å få kreftpasienter raskt til behandling, og hvordan vi kan få raskere kreftbehandling i hele Norge, sier Strøm-Erichsen.

På konferansen vil helse- og omsorgsministeren og helsedirektøren legge frem tall for hvor raskt sykehusene kom i gang med kreftbehandling i perioden frem t.o.m. i sommer 2011. Tallene for siste del av 2011 vil foreligge i 2012. Hensikten med å legge frem tallene nå er å vise frem de gode eksemplene, og å få frem status før arbeidet med de nye målsettingene kom i gang.

I vår fikk regjeringen råd fra fremtredende fagfolk på kreftområdet om hva som ville være ambisiøse mål for raskere kreftbehandling. I tråd med de faglige rådene fastsatte regjeringen en målsetting om at 80 prosent av pasientene skal starte behandling innen 20 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning med mistanke om kreft. Noen pasienter vil ha en tilstand som krever lengre tids utredning, mens andre må få behandling raskere enn 20 virkedager.

Det deltar over 140 personer på konferansen, som i felleskskap vil diskutere hvordan hele Helse-Norge kan få en bedre kreftbehandling, og hvordan man sammen kan arbeide mot målsettingene.

Konferansen er åpen for pressen. Helseministeren vil være tilgjengelig for pressen 14:00

Tid: Tirsdag 22. november kl. 13.00

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Program:

Tirsdag 22. november  13:00 - 13:15 Åpning ved Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 13:15 - 13:30 Innføring av forløpstider i norsk kreftomsorg. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen 13:30 - 14:00 Nasjonale handlingsprogrammer som grunnlag for forløpstider og gode pasientforløp. Prosjektdirektør Stein Kaasa, Helsedirektoratet 14:00 – 14:15 Pause 14:15 - 14:45 Innføring av krav til forløpstider og generelle diagnosesentra i Danmark. Overlege Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen 14:45 - 15:15 Nytten av tverrfaglige team. Erfaringer ved kolorektal kreft. Ass. avdelingsoverlege Morten Tandberg Eriksen, Gastrokir. avd, OUS 15:15 - 15:45 Hvor er flaskehalsene og hvilke organisatoriske tilpasninger trenger vi? Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF 15:45 - 16:00 Pause 16:00 - 16:30 Hvor er flaskehalsene fra brukernes perspektiv? Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen 16:30 - 17:00 Hvor er flaskehalsene i sykehusene fra fastlegens perspektiv? Fastlege Anette Fosse, Øvermo legesenter, Mo i Rana 17:00 - 18:30 Tverrfaglige arbeidsgrupper for diskusjon av konkrete flaskehalser og forslag til bedre organisering Onsdag 23. november09:00 - 09:30Det optimale pasientforløp – brystkreftpasienten. Avdelingsoverlege Erik Wist, Onkologisk avdeling, OUS09.30 - 10.00Optimalisering av forløpstider for lungekreftpasienter med LEAN metodikk. Konst. Klinikksjef Rolf Busund, Hjerte- og lungeklinikken, UNN10:00 - 10:20Pasientforløp og flaskehalser sett fra Kreftrådet i Helse Sør-Øst. Avdelingsleder Kjell Magne Tveit, Avdeling for kreftbehandling, OUS10:20 - 10:40Pause10:40 - 11:10Oppsummering av gruppearbeid11:10 - 12:30Paneldebatt. Hva er de viktigste grepene for å nå målene?12:30 - 12:50Oppsummering

 

 

Følg oss på Facebook       Følg oss på Twitter