Utenriksdepartementet

Landhøringer i FNs menneskerettighetsråd

Nyhet   •   feb 17, 2010 15:09 CET

Iran, Irak, Egypt, Madagaskar og Angola er blant landene som i disse dager må stå skolerett i FNs menneskerettighetsråd om menneskerettighetssituasjonen. Norge er medlem i MR-rådet, deltar aktivt i høringene og tar særlig opp situasjonen for MR-forkjempere, aktivister, journalister, kvinner og forholdene for ytringsfrihet.

FNs menneskerettighetsråd setter i disse dager søkelys på menneskerettighetssituasjonen i blant annet Iran, Irak, Egypt, Madagaskar og Angola. Disse landhøringene er en av de viktigste nyskapingene ved opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd.

Ordningen går ut på at alle FNs medlemsland underlegges plikt til jevnlig å rapportere og la seg eksaminere om gjennomføringen av menneskerettighetene. I alt 16 land høres i denne omgang.

Norge er medlem av FNs menneskerettighetsråd og en aktiv deltakelse under landhøringene har høy politisk prioritet. Vi ønsker at høringen tar opp den reelle MR-situasjonen i landet og resulterer i konkrete og relevante anbefalinger. Målet er å ta opp overgrep og problemer og å styrke etterlevelsen av menneskerettighetene.

Norge stiller både skriftlige spørsmål på forhånd til hvert enkelt land og holder innlegg under høringene. Våre ambassader, NGOer, MR-forkjempere og FN-eksperter kommer med viktige innspill til norske spørsmål og innlegg. Innleggene tar særlig opp situasjonen for MR-forkjempere, aktivister, journalister, kvinner og forholdene for ytringsfrihet.

Til høringen av Iran hadde Norge på forhånd sendt inn en rekke konkrete spørsmål; blant annet stengingen av Shirin Ebadis Senter for menneskerettighetsforkjempere og de mange begrensninger i ytringsfriheten. Videre ble det stilt spørsmål om regimets brutale behandling av fredelige demonstranter etter valget i juni i fjor. Flere av spørsmålene knyttet seg til dødsstraff og avskyelige avstraffelsesmetoder som steining.

Religionsfrihet, situasjonen for religiøse minoriteter, kvinners rettigheter og barns rettigheter ble også tatt opp i de spørsmålene som ble sendt Iran i forkant av høringen.