Landbruks- og matdepartementet

Landskap i endring

Nyhet   •   feb 16, 2010 15:59 CET

Landskap: Programmet Landskap i endring - bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser er nå avsluttet og resultater fra 60 forskningsprosjekter presenteres i en felles rapport fra Forskningsrådet.

Prosjektene er gruppert i fem temaområder:

  • Store rovdyr og hjortedyr
  • Kulturminner og kulturmiljøer
  • Kulturlandskap og kyst
  • Fjellområder
  • Friluftsliv og livskvalitet

Programmet Landskap i endring - bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser ble etablert for å styrke kunnskapsgrunnlaget for en helhetlig og langsiktig forvaltning av landskapets kulturmiljø og naturressurser.

Programmet har gått over seks år og har hatt et budsjett på ca 130 millioner kroner. Det har vært finansiert av Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen og  Utenriksdepartementet
Programmets målgrupper er miljøvern-, landbruks og bistandsforvaltningen, næringsliv basert på natur- og kulturmiljø, forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, organisasjoner og allmennheten.

Aktivitetene fra Landskap i endring er videreført i et nytt program, Norsk miljøforskning mot 2015 - Miljø2015.

Landskap: Programmet Landskap i endring - bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser er nå avsluttet og resultater fra 60 forskningsprosjekter presenteres i en felles rapport fra Forskningsrådet.