C2U Norway AS

”LEAN i solnedgang.”

Nyhet   •   des 12, 2012 11:09 CET

REC Wafer kunne vise til lavt fravær, lave produksjonskostnader og evnen til å produsere produkter med høy og stabil kvalitet. Resultatet var at de ble kåret av et uavhengig industriorgan til en av de beste og ledende produsenter av silisiumswafere.

Men til tross for dette bestemte styret å legge ned produksjonen ved REC i Herøya i april 2012. Hva skjedde?

En rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet beskriver utviklingen i REC, med spesiell vekt på de to siste årene med aktiv produksjon. De har studert hvordan LEAN-konseptet ble brukt i fabrikken både i oppgangen og nedgangen av fabrikken. Resultatet av analysen har blitt brukt som et kasusstudie i det omfattende forskningsprosjektet LEAN Operations. Siktemålet med forskningen er å utvikle kunnskap om hvordan LEAN fungerer i det norske arbeidslivet.

LEAN betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Konseptet kan tilskrives en rekke ulike industrier, men hentet opprinnelig verktøy, metoder og prinsipper fra den effektive masseproduksjon av bilbransjen for Toyota Production System (Ohno 1989). Det faktum at Toyota gikk fra å være ett lite selskap til et av verdens største bilprodusenter har naturligvis skapt interesse for de bakenforliggende prinsippene og strategiene. 

LEAN er i dag assosiert med høyere kvalitet og lavere produksjonskostnader ved hjelp av teknikker som reduserer sløsing (waste). Konseptet er vel brukt i en rekke ulike sammenhenger. I Norge blir LEAN blant annet brukt i alt fra bilproduksjon til forsikringsselskaper, samt en rekke offentlige tjenester.

Til tross for at både målene og det oppnådde resultatet av LEAN-implementering varierer betydelig, er den generelle hensikten å forbedre virksomheten.

Arbeidsforskningsinstituttets rapporten om REC i Herøya bekrefter denne hensikten, og analyserer hvordan LEAN ble tolket og brukt på to grunnleggende ulike måter i bedriftens ”bull” og ”bear” fase.

Les hele rapporten her: www.c2u.no/wp-content/uploads/2012/12/LEAN-i-solnedgang.pdf