Imperial Tobacco Norway AS

Leger overdriver snus-faren

Nyhet   •   jul 23, 2013 15:10 CEST

- Overraskende
Studien hadde som mål å undersøke allmennlegers forestillinger om relativ helserisiko forbundet med snus og røyking, og om disse forestillingene har sammenheng med om de anbefaler snus som et hjelpemiddel ved røykeslutt.

- Det er overraskende at så få av legene oppfatter snus som mye mindre farlig enn sigaretter. Kanskje kan noe av forklaringen være at de tar inn aspekter som nikotinavhengighet, risiko for dobbelbruk og risiko for å rekruttere nye tobakksbrukere i sin forståelse av relativ risiko, sier SIRUS-forsker Ingeborg Lund.

Snus et alternativ
Hun står sammen med Janne Scheffels bak studien som er publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research.

- For røykere som ikke klarer å slutte på annen måte kan det å bytte til snus være et alternativ.

- Allmennleger har en avgjørende rolle som informasjonsformidlere rundt spørsmål om helse og risiko overfor sine pasienter. Det er derfor viktig at deres oppfatninger om helserisiko er kunnskapsbasert, sier Lund, ifølge SIRUS.
 
Rundt 900 allmennpraktikere ble spurt i 2008.

Anbefale snus
Oppfattet relativ risiko ble målt gjennom spørsmålet "Sammenliknet med daglig sigarettrøyking, hvor alvorlig mener du helseeffekten er ved daglig bruk av snus? (mye mer skadelig til mye mindre skadelig)."

Svarkategoriene rangerte fra "snus er mye mer skadelig " til "snus er mye mindre skadelig". 

Kun 36 prosent av allmennpraktikerne trodde  snus var mye mindre skadelig enn sigaretter. 
Mer enn 15 prosent trodde at snus var like farlig eller farligere enn sigaretter. 

Allmennpraktikere som rangerte snus som mye mindre skadelig, var mer tilbøyelig til å anbefale snus som et hjelpemiddel ved røykeslutt.

Anne Grete Storvikanne.grete.storvik@dagensmedisin.no
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/leger-overdriver-snus-faren/