Kunnskapsdepartementet

Leseglede på timeplanen

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:50 CEST

I dag starter Leselystaksjonen 2010 og over to tusen skoler vil delta. Kunnskapsdepartementet  forsterker nå innsatsen for å bedre elevenes leseferdigheter i alle fag. - Flere elever må bli gode og glade lesere, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Aksjonens målsetting er å bidra til at flere får positiv leseopplevelse der elevenes mestring og forståelse av teksten er sentralt.

Siden den nasjonale strategien ”Gi rom for lesing!” ble lansert i 2003, har Kunnskapsdepartementet gjennomført en rekke tiltak for å bedre elevenes leseferdigheter. Mange av tiltakene videreføres, og lesesatsingen har nå spesiell oppfølging rundt:

  • Etterutdanning av lærere: Flere enn 6400 lærere fra alle fylker deltok forrige skoleår i etterutdanning i leseopplæring med varighet over fire dager
  • Også for videreutdanning av lærere er leseopplæring ett av de prioriterte områdene. Statens bidrar med midler til frikjøp av studieplasser, utvikling av tilbud og vikarutgifter for skoleeier. I 2010 er det bevilget til sammen nærmere 400 millioner kroner til kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere
  • Obligatoriske kartleggingsprøver i leseferdighet på 1., 2. og 3. trinn i grunnskolen og 1. trinn i videregående opplæring. Nasjonale prøver i lesing gjennomføres på 5. og 8. trinn
  • Satsting på skolebibliotek og samarbeid med lokale folkebibliotek
  • Litteratur, også nynorsk litteratur, er en del av Den kulturelle skolesekken
  • Veiledningsmateriell og læremidler for bl.a. språklige minoriteter
  • Fortsatt støtte til Aksjon txt, Ungdommens kritikerpris og Bok til alle

Kampanjen Bok til ungdom er under planlegging. Denne skal ha som mål å øke interessen for litteratur i en aldersgruppe der mange slutter å lese i fritiden.  Målgruppen er ungdomsskoleelever og i kampanjen skal det oppmuntre til lesing av både faglitteratur og sakprosa.

-Leseglede handler ikke bare om å knekke lesekoden, men om å utvikle leseferdigheter i alle fag. For å få det til, trenger vi kunnskapsrike og engasjerte lærere, sier kunnskapsministeren. Målet er å få elever som sier at de ”ikke leser”, til å oppdage at også fagbøker er interessant. Lykkes vi å jobbe systematisk og målrettet med lesing på alle nivå, har vi tatt et langt skritt framover, ikke minst for å hindre frafall i videregående opplæring, understreker Kristin Halvorsen.

Les mer om leselystaksjonen her