Itslearning AS

Lesing og regning i alle fag

Nyhet   •   jun 05, 2013 08:16 CEST

Det åpner seg mange muligheter hvis læreren planlegger undervisningen i et kombinert klasserom. Man kan som lærer få oversikt over elevenes forkunnskaper, motivere til lesing og læring, og skaffe seg oversikt over elevenes faglige utvikling. itslearning legger til rette for økt elevaktivitet, og dermed også økt læring. 


Fokus på regneferdigheter:
Regning er en av de grunnleggende ferdighetene som skal læres i alle fag. Det er viktig at både lærer og elev opplever at dette fokuset blir en naturlig del av undervisningen. itslearning gir deg som pedagog gode eksempel på hvordan de ulike verktøyene i itslearning kan brukes til regning i alle fag.  Og hvordan du kan utnytte det kombinerte klasserommet i undervisningen.

Vi arrangerer to webseminar i juni, heng deg på!

Les mer


Lesing og leseferdigheter med itslearning

Arbeidet med elevenes lesing og leseforståelse er blant de viktigste oppgavene en lærer har. I dagens krav til dokumentasjon og registrering krever det at læreren har god oversikt over hver enkelt elev. Kombinasjonen klasserom + itslearning gir læreren gode muligheter for å motivere elevene for lesing, holde leseinteressen oppe og i tillegg få god oversikt over elevenes lesekompetanse.