Aspelin Ramm

LHL-avtale med Aspelin Ramm og brødrene Furuseth

Nyhet   •   jun 06, 2013 13:33 CEST

LHL har inngått en rammeavtale med eiendomsutvikleren Aspelin Ramm om bygging av et 30 000 kvadratmeter stort sykehus på Gardermoen. Aspelin Ramm skal sammen med Ole Kristian og Paal Mogens Furuseth bygge og eie sykehuset.

– Vi stilte store krav til både utvikler og tomt. Jeg er derfor svært fornøyd med å konstatere at vi har fått til en avtale med en av landets mest solide eiendomsutviklere og at vi har fått den beste tomta. Vi har nå tatt et viktig skritt videre på veien mot å bygge et framtidsrettet sykehus i ett av Norges mest sentrale og spennende områder, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

– Ambisjonen er å gi hjerte- og lungesyke et enda bedre tilbud enn i dag. Vi vil legge stor vekt på behandlingskvalitet, effektive prosesser og gode pasientopplevelser ved det nye sykehuset. Videre er intensjonen at det skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø, energi og inneklima, sier Olav Ulleren, administrerende direktør i LHL Helse. LHL Helse er LHLs datterselskap som driver LHLs virksomheter.

Planen er å samlokalisere dagens hjerteklinikk i Eidsvoll, Feiringklinikken, og lungeklinikk i Nittedal, Glittreklinikken, på Gardermoen. Det utredes også om man skal gi et tilbud om utredning og behandling av kreft, smerter og livsstilsutfordringer.

Rammeavtalen innebærer at Aspelin Ramm og brødrene Furusethskal bygge og eie sykehuset, mens LHL skal leie lokaler for å drifte tilbudene.

– Aspelin Ramms verdigrunnlag, hvor de legger vekt på god arkitektur, tilgjengelighet og miljø, er som skapt for våre behov og krav. Dette, sammen med deres erfaring, kompetanse og resultater, gjør meg trygg på at dette vil bli framtidens sykehus, sier Jahren.

Aspelin Ramm er kjent fra blant annet store og komplekse prosjekter som Tjuvholmen, Vulkan i Oslo og Union Brygge i Drammen.

– For oss er det veldig inspirerende å møte LHL. Deres ambisjoner for dette sykehuset passer godt med vårt ønske om å ligge i forkant ved utviklingen av attraktive og fremtidsrettede bygde omgivelser, sier konsernsjef Peter Groth i Aspelin Ramm.

Dagens LHL-klinikker ligger i naturskjønne omgivelser i Feiring i Eidsvoll og Hakadal i Nittedal. LHL har hatt store krav til tomt på Gardermoen. God tilgjengelighet fra flyplassen og andre kommunikasjonstilbud, og pasientenes krav og behov for miljø- og landskapskvaliteter, har vært viktig. Tomta som er valgt ligger i området Jessheim Nord, Ullensaker kommune, 5,5 kilometer fra Oslo Lufthavn, Gardermoen.

– Tomta må karakteriseres som et Kinderegg: Den ligger nær hovedflyplassen, samtidig så langt unna at den ikke har sjenerende støy fra trafikken. Og foreløpige utførte målinger bekrefter at den har mer enn tilfredsstillende luftkvalitet. I tillegg ligger tomta helt inntil Nordbytjernet landskapsvernområde, som vil være en perle i vårt rehabiliteringstilbud, sier Jahren.

Brødrene Furuseth er svært glad for at LHL har valgt også dem for å bidra til å utvikle et helsetilbud på Gardermoen.

– Vi har ønsket å legge til rette for kunnskapsbasert næring med fokus på livsstil og helse. Området utvider Jessheim by, hvor vi har gjennomført flere prosjekter og har våre røtter, sier Ole Kristian Furuseth.

LHL arbeider sammen med konsulentselskapet Deloitte og arkitektfirmaet Nordic Office of Architecture for å utvikle sykehuskonseptet videre.

Endelig beslutning om LHL skal bygge et sykehus på Gardermoen eller ikke, vil bli tatt på LHLs ekstraordinære landsmøte 5. oktober når utredningsarbeidet er avsluttet, og det er gjort nødvendige avklaringer hva angår økonomi, tilbud og andre forhold som utredes i tråd med landsstyrets tidligere vedtak.

For ytterligere kommentarer:

For LHL: generalsekretær Frode Jahren, mobil 911 31 944

For LHL Helse: administrerende direktør Olav Ulleren, mobil 90 88 13 09

For Aspelin Ramm/brødrene Furuseth: markedsdirektør Sverre Landmark, mobil 91 83 12 30