Kunnskapsdepartementet

Likestillingsprisen 2010

Nyhet   •   sep 01, 2010 09:27 CEST

Kunnskapsdepartementet deler ut likestillingsprisen som er på 2 millioner kroner. Prisen er et tilskudd til de ressursene institusjonene selv har satt av til likestillingsarbeid. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter inviteres til å sende inn søknad.

Likestillingsprisen 2010 skal gå til institusjoner eller forskningsinstitutter som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen.

Det er Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komitéen) som lyser ut, vurderer og innstiller til likestillingsprisen.

Alle universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter inviteres til å sende inn søknad med handlingsplaner eller tilsvarende planverk og likestillingstiltak til komitéen innen 22. oktober 2010.

Det må dokumenteres hvor mye ressurser som er avsatt til implementering av handlingsplaner og likestillingstiltak.

Søknadsfrist:         22. oktober 2010

KOM informasjon og fullstendige vurderingskriterier finnes her