Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestillingsutvalget leverer delutredning

Nyhet   •   nov 14, 2011 10:40 CET

Tirsdag 15. november kl. 12 mottar Statsråd Audun Lysbakken Likestillingsutvalgets forslag om organiseringen av framtidens likestillingspolitikk.

Professor Hege Skjeie leder utvalget og skal presentere utvalgets forslag om organiseringen av likestillingsarbeidet i offentlig regi på sentralt, regionalt og lokalt nivå.
Tid: Tirsdag 15. november kl. 1200. Oppmøte for pressen fra 11.45.
Sted: Akersgata 59, R5, oppmøte i resepsjonen.
Pressen er velkommen.

Likestillingsutvalget
Likestillingsutvalgets mandat er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert politikk for likestilling mellom kvinner og menn. Utvalget skal peke på likestillingspolitiske dilemmaer og utfordringer i et livsløps-, klasse- og etnisitetsperspektiv. Utvalgets hovedutredning skal legges fram innen 1. august 2012.

I delutredningen som overleveres 15. november 2011 vurderer utvalget de eksisterende institusjonelle/organisatoriske rammene for det offentliges likestillingsarbeid. Utvalget er spesielt bedt om å vurdere Likestillings- og diskrimineringsombudets roller og oppgaver. Utvalget er også bedt om å vurdere ulike modeller for å ivareta samarbeid og dialog mellom offentlige myndigheter og sivilt samfunn, samt partene i arbeidslivet.

Mer informasjon om Likestillingsutvalget.