Landbruks- og matdepartementet

Lite hogst og lave priser

Nyhet   •   sep 14, 2010 09:11 CEST

I alt ble det solgt 6,6 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 2009, det laveste kvantumet på flere tiår. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 307 kroner per kubikkmeter. Det viser de endelige tallene for skogavvirkning for salg 2009.

Det lave hogstnivået i 2009 skyldes den relativt sterke prisnedgangen på tømmer som kom i kjølvannet av den internasjonale finanskrisa. Mange skogeiere lot være å hogge eller reduserte det planlagte uttaket.

Lav bruttoverdi
Bruttoverdien av tømmeret solgt til industrien i 2009 utgjorde 2 milliarder kroner. Dette er den laveste verdien på 25 år. I 2008 var samlet verdi av det solgte tømmeret på 2,9 milliarder kroner.I alt ble det solgt 6,6 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 2009, det laveste kvantumet på flere tiår. Foto: LMD

Mye gran
Nesten tre fjerdedeler av avvirkningen i 2009 var gran, mens furutømmer utgjorde en fjerdedel. Lauvtrevolumet utgjorde knapt 2 prosent. Tresalgsfordelingen var omtrent den samme som i 2008.