Landbruks- og matdepartementet

Lite legemidler og forurensninger i dyr og mat

Nyhet   •   okt 20, 2010 11:51 CEST

Resultatene fra Fremmedstoffprogrammet viser få funn og lave nivåer av legemidler og forurensninger i dyr og mat. På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet administrert prøveuttak, -mottak og analyser til programmet.

Formålet med Fremmedstoffprogrammet er å bidra til å sikre at maten ikke inneholder rester som kan være helseskadelige for forbruker. Dette blir gjort gjennom å systematisk innhente og presentere innhold av restmengder av forbudte stoffer, som legemidler, hormoner og andre vekststimulerende stoffer, og forurensende stoffer i levende dyr og norskprodusert kjøtt. I tillegg undersøkes innmat fra storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest, samt melk, egg og honning. Prøver av elg, hjort og rådyr ble innhentet for å undersøke tungmetallinnholdet i disse artene.


Resultatene fra Fremmedstoffprogrammet viser få funn og lave nivåer av legemidler og forurensninger i dyr og mat. Foto: Astrid Hals, matprat.no

Totalt ble det tatt ut 3625 prøver av de forskjellige dyreartene og næringsmidlene. I 22 prøver (0,6 prosent) ble det gjort funn som ikke overholdt kravene, blant annet i storfe og egg. Det ble utført 134 analyser på 77 prøver av storfe og småfe innen importprogrammet. Det ble ikke gjort funn i importert kjøtt.

Forsidebilde: Egg. Foto: Alf Børjesson, egg.no