Helse- og omsorgsdepartementet

Livstilssykdommer på europeisk dagsorden

Nyhet   •   nov 29, 2010 09:20 CET

Skal vi forebygge ikke-smittsomme sykdommer må vi mobilisere andre deler av samfunnet enn helsesektoren, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


Behandling og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer var tema for en konferanse i Oslo 25. og 26. november, arrangert av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen pekte ved avslutningen av konferansen på at forebygging av ikke-smittsomme sykdommer er sterkt avhengig av virkemidler utenfor helsesektoren.

Disse sykdommene skal være tema for et toppmøte i FN i september 2011. Frem mot dette toppmøtet må vi derfor mobilisere andre sektorer til å forstå hva det er vi jobber med og hvorfor. Vi må løfte frem de områdene hvor andre sektorer kan bidra og bør ta hensyn til helse, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Her i Norge gjelder det for eksempel gjennomføring av Samhandlingsreformen og den nye folkehelselov som nå er ute på høring.

Norge må se hvordan vi kan lære av og bidra til det internasjonale samfunnet når det gjelder ikke-smittsomme sykdommer. Vi har gjort oss noen gode erfaringer i Norge som vi tror kan være av interesse for andre land. Samtidig må vi være ydmyke nok til å se at vi ikke er best på alt og at det finnes metoder og arbeidsmåter der ute som vi kan lære av, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.