Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Lønnsveksten i staten i 2010

Nyhet   •   feb 21, 2011 14:53 CET

Det tekniske beregningsutvalget la i dag fram sin foreløpige rapport for lønnsveksten i 2010.

- For det statlige tariffområdet viser rapporten at årslønnsveksten var på 4,5 prosent. Dette tallet inkluderer effekten av ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten som er beregnet til 0,6 prosentpoeng. I tillegg er det innført en ny beregningsmetode for veksten av de variable tilleggene. Denne tekniske endringen anslås å gi en høyere årslønnsvekst på 1/2 prosentpoeng, som ikke er en reell vekst. Når vi trekker fra disse to forholdene ligger veksten i staten på linje med andre grupper i privat og offentlig sektor, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget skal bidra til at partene har et omforent og godt grunnlag for de kommende lønnsforhandlingene.

Les mer hos Arbeidsdepartementet: