Kunnskapsdepartementet

Lokalisering av Kulturhistorisk museum: Trenger et enda bedre beslutningsgrunnlag

Nyhet   •   feb 04, 2010 17:09 CET

Regjeringen har i dag drøftet spørsmålet om plassering av nytt Kulturhistorisk museum for Universitetet i Oslo. Regjeringen har sluttet seg til statsråd Tora Aaslands forslag om at nye avgjørende spørsmål skal avklares før en avgjørelse fattes.

Lenke til video om saken.

-  Jeg er glad for at regjeringen er enig med meg i at det skal være en gjennomført demokratisk prosess, der alle spørsmål avklares før endelig beslutning fattes. Jeg ønsker derfor å vente på de utredningene som er satt i gang og prosessene som fremdeles pågår, sier statsråd Aasland.

Utredningen for et nytt Kulturhistorisk museum(KHM) har vært  kvalitetssikret av Metier AS og Møreforskning AS. I fjor høst anbefalte disse en lokalisering av KHM til Bygdøy på grunnlag av både pris og ikke-prismessige forhold. Statsråd Aasland mener debatten så langt ikke har endret disse konklusjonene på noen vesentlig måte.

-  Det er fremdeles økonomiske og museumsfaglige argumenter som taler til fordel for Bygdøy. Jeg anerkjenner samtidig at det er politiske og utviklingsmessige argumenter som taler i retning av Bjørvika, sier hun.

Det er hovedsaklig to spørsmål som krever ytterligere avklaringer før endelig lokaliseringsavgjørelse kan fattes: :

  • Trafikksituasjonen på Bygdøy. Her er det allerede igangsatt en trafikkanalyse.
  • Den totale reguleringssituasjonen i Bjørvika, inkludert forholdet mellom Middelalderområdene og sjøen.

-  Jeg vil nå arbeide for at disse utredningene ferdigstilles før sommeren. Spørsmålet om lokalisering av et nytt museum har vært en engasjert debatt om formidlingen av Norges og Oslos historie som trengs å føres videre, sier Aasland. Hun understreker også behovet for fortsatt god kontakt med Oslo kommune.