Kommunal- og regionaldepartementet

Lovforslag på høring: Vil ha nye forskriftshjemler for eksisterende bygg

Nyhet   •   nov 14, 2011 10:47 CET

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt et lovforslag på høring for å få nye hjemler for forskrifter for eksisterende bygg.

Målet er å få klarere regler samt å forenkle deler av byggeprosessen for innbyggerne.

De tekniske reglene er laget for nybygg, og passer ikke alltid for eksisterende bygningsmasse. Med dagens regler kan det også være uklart hvilke regler som gjelder når folk ønsker å bygge om huset sitt. Dette gjelder for eksempel der det er usikkert om deler av huset må isoleres etter nye krav.

Departementet ønsker å sikre at innbyggere som bor i et område utsatt for fare for naturskade, for eksempel flom, får lov til å opprettholde en alminnelig god bostandard selv om nye hus ikke kan tillates.

Dessuten skal departementet kunne gi klarere regler om når kommunene kan unnta fra tekniske krav.

Gå til siden for høring - Hjemmel for forskrifter om arbeid på bestående byggverk