Forsvarsdepartementet Norge

Lufter samarbeid

Nyhet   •   feb 14, 2010 11:18 CET

Santiago, Chile: statssekretær Espen Barth Eide er i Chile for knytte forsvarspolitiske bånd. Torsdag møtte han og generalinspektøren for Luftforsvaret sjefen for Chiles luftforsvar. Samtalen dreide seg om samarbeid.


Statssekretær Espen Barth Eide, sjef for det chilenske luftforsvaret Ricardo Ortega og Generalinspektør for Luftforsvaret Stein Erik Nodeland. Foto: Chile, Luftforsvaret.

-Forholdet mellom Norge og Chile er svært godt, og vi samarbeider allerede på en rekke områder. Nå har vi hatt en konstruktiv og positiv samtale med sjefen for det chilenske luftforsvaret, som understreker samarbeidsånden og peker på flere interessante områder der vi kan videreutvikle våre bånd, sier statssekretær Espen Barth Eide.

Samtalen med sjefen for det chilenske luftforsvaret, general Ricardo Ortega, dreide seg i store trekk om likhetene mellom de to landene, og utveksling av erfaringer. Begge land har F-16 jagerfly, og deler av samtalen gikk på nettopp felles erfaringer med dette flyet. Chile er også i ferd med anskaffe blant annet flere transportfly og luftvern, og Norge er en mulig samarbeidspartner.

Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL), Stein Erik Nodeland, sier at general Ortega hadde en klar oppfatning av at Norge har veldig høy kvalitet på forsvarssiden. -Han nevnte spesielt materiellsiden for Luftforsvaret, og var tydelig imponert over at Norge har utviklet så høyteknologisk avanserte systemer, selv om han vet at dette er nisjekapasiteter, sier Nodeland. For GIL ble møtet med Ortega en bekreftelse på at også Chile har et moderne luftforsvar som stadig fornyer sitt materiell og sin innstilling for å opprettholde sine høye krav til kvalitet og leveranser. Ortega understreket at han gjerne ville videreutvikle samarbeidet med oss, og at vi har mye vi kan lære av hverandre, sier Nodeland.

Etter møtet med Ortega, traff statssekretren representanter fra chilensk luftforsvar der muligheter for materiellsamarbeid med Norge var temaet. Deretter ble det gitt en orientering om innretningen på Chiles forsvar av den chilenske forsvarsstaben. Fredag møter statssekretren Chiles forsvarsminister Francisco Vidal. Deretter skal han ha møter med chilensk FD og UD.