Miljøverndepartementet

Luftfart inn i kvotesystemet – et viktig klimatiltak

Nyhet   •   nov 10, 2010 16:32 CET

Luftfart skal inn i det europeiske kvotesystemet fra og med 2012. Norge vil ta del i det nye kvotesystemet for luftfart på lik linje med landene i EU. Miljøverndepartementet har nå sendt på høring forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften.

- Vi trenger løsninger på tvers av landegrenser for å få ned klimagassutslippene fra internasjonal luftfart. Norge vil få på plass tiltak som virker både globalt, regionalt og nasjonalt. At vi nå får luftfart inn i kvotesystemet er et viktig skritt framover, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Lov- og forskriftsendringene som Miljøverndepartementet foreslår, trengs for å gjennomføre direktivet om å få luftfart inn i kvotesystemet. Hensikten er å begrense luftfartens utslipp av klimagasser. Ifølge beregninger betyr de nye reglene at luftfarten vil bidra til å redusere de samla utslippene med 36 prosent fram til 2015 og 46 prosent fram til 2020, sammenlignet med forventet utslippsutvikling uten nye tiltak.

- Når det nye regelverket er på plass, må alle luftfartsselskaper som flyr til eller fra en flyplass i Norge eller et annet EU/EØS-land, levere kvoter for utslippene sine. Regelverket vil gjelde enten man flyr innenriks i Norge eller til eller fra andre land, sier Solheim.

Reglene vil også gjelde for flyvninger mellom EU/EØS-land og land utenfor EU/EØS.

Luftfartssektoren representerer et raskt voksende bidrag til klimagassutslippene. Å ta luftfarten inn i det europeiske kvotesystemet bidrar til å begrense veksten i utslippene. Innlemmelse av luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen vil bidra ytterligere til dette.