Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lysbakken lanserer ny funksjon i Finansportalen

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:15 CET

”sende penger hjem-funksjonen” skal gjøre det lettere å finne rimelige løsninger for å sende penger til utlandet

– Tjenesten sendepengerhjem.no er et tiltak som dekker et behov hos en stor og viktig gruppe forbrukere i Norge. Når man skal overføre penger til utlandet er det vanskelig å få oversikt over hva det faktisk koster å overføre pengene. Det er også en utfordring å forstå informasjonen som blir gitt. Nettstedet, Sendepengerhjem.no gjør dette mye enklere, og gir verdifulle opplysninger til folk som sender penger, sier forbrukerminister Audun Lysbakken.


– Regjeringen understreker i Soria Moria II-erklæringen at det er viktig å utvikle nøytrale informasjonskanaler for pris og kvalitet. Utvidelsen av Finansportalen er et steg videre i arbeidet for å gi bedre forbrukerveiledning innfor finansielle tjenester og produkter, sier Lysbakken.

Les mer om lanseringen på Finansportalen.

Tid: Mandag 8. november, kl. 13 – 14.
Stad: Marmorhallen, DnB Nor, Kirkegata 21, Oslo