Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lysbakken vil kjempe videre for norske forbrukerrettigheter

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:07 CEST

Denne uken sender Norge og de andre EFTA-landene ut en felles uttalelse for å påvirke behandlingen av forbrukerdirektivet i Europaparlamentet. Regjeringen vil at Norge fortsatt skal ha regler som gir bedre forbrukerbeskyttelse enn i direktivforslaget, og at norske forbrukerrettigheter ikke skal svekkes samlet sett.

En felles uttalelse fra EFTA-landene blir lagt merke til i EU og er derfor viktig for å endre forslaget som nå ligger på bordet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, som også er forbrukerminister.
EFTA-landene mener at det er klare rom for forbedringer i forslaget:

- landenes adgang til å kunne ha avvikende regler basert på minimumsharmonisering bør være enda større, særlig når det gjelder forbrukernes rettigheter ved kjøp av varer og ved vurdering av urimelige avtalevilkår.

- flere forbrukerrettigheter bør inn i direktivet. Dette gjelder ikke minst det norske kravet om skriftlig bekreftelse for at avtaler inngått ved telefonsalg skal anses gyldige. Det samme gjelder rett til erstatningsgjenstand mens en mangelfull vare blir reparert.

Det har vært en positiv utvikling i arbeidet med direktivet. Slik forslaget ser ut nå gis landene mer fleksibilitet til å ha regler som går lenger i forbrukerbeskyttelsen.

Direktivforslaget er nå til behandling i Europaparlamentet. EFTA-landene kommer nå med innspill før behandlingen fortsetter i parlamentet.
EFTA-landene har lagt i uttalelsen til grunn at Norge kan opprettholde regelen om fem års reklamasjonsfrist for varer som er ment å vare lenger en to år. I tillegg styrkes angreretten ved for eksempel  internetthandel og telefonsalg.
Den fullstendige EFTA-uttalelse på engelsk og norsk (uoffisiell oversettelse ) finnes her.