NORWEA – Vind Bølge Tidevann

Lyse ber regjeringen om gulrøtter til havvind

Nyhet   •   feb 04, 2011 10:16 CET

– Det vi mangler i Norge nå er en støtteordning som skaper et industrielt hjemmemarked, sier Mette Kristine Kanestrøm, vindkraftansvarlig i Lyse og medlem av industrigrupperingen «Demo2020».

– Det må ligge kommersielle gevinstmuligheter i å satse på vindkraftproduksjon i havet, ellers vil ikke private aktører ta sjansen, sier Kanestrøm.

Hun etterlyser flere industriprosjekter som «Havsul» utenfor Møre og Romsdal ved Ona Fyr. Foreløpig det eneste havvindprosjektet som har fått konsesjon til å bygge og der kontraktstildelingsfasen er innledet.

Blant selskapene som fortsatt er med i anbudskonkurransen er Lyse-eide Vici Ventus som har et konsept for stålunderstell til bunnfaste havvindkraftverk. AF-Gruppen er også med.

Lyse-planer om demonstrasjonspark
Selv planlegger Lyse en demonstrasjonspark med to til fire vindkraftverk i Rogaland sammen det globale konsernet GE Vind og Statoil. Lokaliseringen står mellom Karmøy, Rennesøy og Kvitsøy og beslutningen er ikke tatt ennå, bekrefter Kanestrøm.

Denne uka gikk fristen ut for høringsuttalelser til den kommende Havenergiloven som skal regulere vindkraftutbygging utenfor norskekysten. Storbritannia har allerede utlyst sin tredje konsesjonsrunde for havvind.

Havområder må åpnes utenfor Rogaland
Nå melder Greater Stavanger seg på i diskusjonen og kommer med et innspill til regjeringens havenergilov. Der krever næringsforeningen at det åpnes havområder utenfor Rogaland som kan konsekvensutredes for energiproduksjon fra havvind.

Det er allerede pekt ut 15 potensielle områder i lovforslaget. Det er foreslått områder langs hele kysten av Norge fra helt sør i den norske delen av Nordsjøen, der Ekofisk ligger, til Barentshavet i nord. 11 av områdene er på dybder der det er mulig med bunnfaste turbiner, mens fire av områdene har havdybder som forutsetter flytende løsninger.

Champions league-lag i vindkraft
Samtidig som arbeidet med å regulere havområdene for vindproduksjon pågår, har et hundretall bedrifter, fem universiteter og fire forskningsmiljøer fra Verdal i nord til Kristiansand jobbet sammen i ett år med samme mål. Målet har vært å få myndighetene med på å utvikle en norsk vindindustriklynge, et «Champions League-lag» i vindkraft. Slik skal industrien få sitt kunstige hjemmemarked og dermed kunne kvalifisere seg til kontrakter i utlandet. Ett eller flere demonstrasjonsanlegg er det som skal til, mener initiativtakerne bak «Demo2020», som blant annet er Lyse og den lokale, nyetablerte industriklyngen Arena Now.

Kompetanse ut i verden
– Vi bør kunne bruke vår offshorekompetanse til å utvikle teknologi som den internasjonale havvindindustrien trenger. Da er det viktig for vår region at det settes av områder for testanlegg og fullskala vindparker også i våre nære havområder, sier administrerende direktør Jan Soppeland i Greater Stavanger.

Greater Stavanger, som jobber med næringsutvikling i regionen, kommer i sitt innspill med konkrete forslag til områder som bør utredes.

– Vår anbefaling vil være å prioritere områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø for en konsekvensutredning, sier Birger Haraldseid.

Haraldseid er mulighetsutvikler i regionens utviklingsselskap, og mener at energiproduksjon utenfor kysten av Rogaland er et viktig utviklingsområde for regionen.

Grønt batteri
–De to områdene vi anbefaler utredet har behov for forskjellige tilnærmelser, rent teknologisk, sier han. I første omgang vil det være viktig å opprette et testanlegg og pilotprosjekter.

–Norge har en unik mulighet til å fylle en rolle som «grønt batteri» for Europa. Gevinsten, både regionalt og nasjonalt, er at norske bedrifter vil kunne ta en ledende rolle i den voksende industrien knyttet til havvind, sier Haraldseid.

http://www.aftenbladet.no/energi/1328165/Lyse_ber_regjeringen_om_gulroetter_til_havvind.html