Ikomm

Lysneutvalget

Nyhet   •   jan 05, 2016 14:46 CET

Regjeringen oppnevnte i juni 2014 et utvalg med oppdrag å kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Lysneutvalget skulle foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. Utvalget ble ledet av Professor Olav Lysne.

Mandag 30. november 2015leverte utvalget sin utredning i form av en NOU til Justis- og beredskapsministeren.

Lysne-utvalget har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet, og foreslår tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

Ikomm har gjennom sitt engasjement for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren vært involvert i Lysne-utvalgets kartlegging av digital sårbarhet i helsesektoren. 

Ikomm har bidratt med skriftlige innspill og deltakelse i arbeidsgrupper for helsesektoren, og har med dette gitt viktige innspill og bidrag i den offentlige utredning av digital sårbarhet.