Helse- og omsorgsdepartementet

– Må nå de sårbare unge tidligere

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:19 CET

– Omsorgssvikt og sårbarhet må oppdages tidlig. Det er viktig at vi avdekker og følger opp unge med risiko for å starte med narkotika, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under ministermøtet i Europarådets samarbeidsforum for narkotikaspørsmål, også kalt Pompidougruppen, onsdag.

Det er enklere å forebygge enn å reparere, var helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens budskap til ministermøtet.

– Vi må ta dette på alvor, slik at vi unngår at utsatte unge faller utenfor i samfunnet. Vi må finne fram til tiltak som hindrer unge mennesker i å starte med narkotikabruk. Samtidig må vi sørge for at de som trenger hjelp får det, sa hun.

Strøm-Erichsen viste til den norsk initierte resolusjonen om forebygging, som ble vedtatt av FNs narkotikakommisjon i mars i år.

Internasjonal utfordring
Hun understreket også at det er viktig for Norge å være med i Europarådets samarbeidsforum for narkotikaspørsmål.

– Narkotika er i høyeste grad en internasjonal utfordring, og det er kort vei mellom landene i Europa. Vi har mange felles utfordringer og verdier, men også ulike synspunkt på hvordan vi best reduserer narkotikabruk. Hva andre land i Europa gjør, får betydning også for norsk narkotikapolitikk, sier helse- og omsorgsministeren.

Pompidouguppen vedtok en ministererklæring og ny arbeidsplan for 2011 – 2014.

Ministererklæringen legger vekt på at narkotika er en trussel for folkehelsen. For å oppnå resultater må en jobbe både for å redusere tilgjengeligheten av narkotika, men også jobbe aktivt for å redusere etterspørselen. Samtidig må respekten for menneskerettighetene stå sentralt i narkotikapolitikken.

Ministerrådet understreker også at det er viktig å samarbeide med land i nærområdene. Det er vedtatt at Marokko opptas som medlem i Pompidougruppen.

Oppfølging og behandling
– Pompidougruppen er et viktig forum for å fremme norske synspunkter. Vi understreker at det er viktig å holde fast på en restriktiv narkotikapolitikk, samtidig vi må ha en grunnleggende menneskevennlig tilnærming til rusmisbrukere, sier Strøm-Erichsen, og fortsetter:

– Vi må ha tiltak som gjør at narkotikaen blir stoppet før den kommer på markedet. Samtidig må de rusmiddelavhengige få oppfølging og behandling, sier helse- og omsorgsministeren.

Hun viste i den sammenheng til veilederen ”Fra bekymring til handling” som Helsedirektoratet, i samarbeid med Politidirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, har utarbeidet på oppdrag fra Regjeringen og som nå implementeres i alle norske kommuner.