Digitalradio Norge AS

Miljøbevissthet rundt radio

News   •   May 24, 2016 20:14 CEST

Mange radioeiere har allerede nå et bevisst forhold til gjenvinning av radioer som ikke er i bruk. Radioer kan enten oppgraderes eller leveres til retur.

Bevisst håndtering av radioer som ikke lengre skal brukes er viktig når Norge nærmer seg innspurten i radiodigitaliseringen. Radioer kan enten gjenvinnes eller oppgraderes til DAB+. Digitalradio Norge har for første gang kartlagt miljøbevissten blant radiolytterne. I Digitalradioundersøkelsen utført av TNS Gallup svarer omlag halvparten av norske radioeiere at de ønsker å levere FM-radioer til retur. 39 prosent akter å levere radioen til et returpunkt eller offentlige avfallsplasser, 9 prosent vil levere den til butikk.

- Det er positivt at nesten halvparten av norske radioeiere allerede nå har en bevisst tanke om videre håndtering. Det betyr at mange vil gjøre gode miljøvalg og at materialene kan bli gjenbrukt og benyttet i andre type produkter, sier Ole Jørgen Torvmark.

Undersøkelsen er gjennomført i første kvartal 2016.

Utskiftning i gang 

Digitalradioundersøkelsen viser at utskiftingen av radioapparater allerede er i gang. To av tre husstander har nå en eller flere DAB-radioer. På to år har antallet DAB-apparater i Norge mer enn doblet seg, fra 1,6 millioner i begynnelsen av 2014 til 3,3 millioner i dag. T

Torvmark understreker viktigheten av å tenke gjenvinning. 29 prosent av radiolytterne sier de ikke kommer til å gjøre foreta seg noe med FM-apparatene, eller bare sette dem bort. 14 prosent vet ennå ikke vet hva de vil gjøre med FM-radioene sine. 12 prosent sier at de vil kaste den gamle radioen.

- Gjør bevisste valg er vår oppfordring. Og la for all del ikke apparater gå i søppelet. Det er viktig å nå ut med god informasjon til alle om at forbrukerelektronikk må leveres på en forsvarlig måte, avslutter Torvmark.

Oppgradere eller gjenvinne

Radioer med gammel teknologi kan enten oppgraderes til DAB+ eller gjenvinnes. Med adaptere kan en FM-radio leve i mange år. Les mer her. 

Dersom radioen leveres til retur blir materialene gjenvunnet. 93 prosent av materialene i en radio vil bli brukt i nye produkter. Norge har godt utbygde systemer for å håndtere retur av forbrukerelektronikk. Apparater kan levere i butikk eller på gjenvinningsstasjoner.

Undersøkelsen viser at DAB-apparater er mer brukt til hjemmelytting enn FM-apparater.

- Det er ingen tvil om at DAB-radio overtar som bruksradio. Mange har vært digitale radiolyttere i lang tid, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

--------------------------------

Bakgrunn

Norsk radio digitaliseres og neste år går landet gjennom et radioskifte fra analog til digital radio. Gjennom 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og gjør radiolytting enklere og fri for skurr. Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver eneste dag.

Norge er ett av mange land som etablerer DAB-distribusjon. DAB-nettene i Norge har nå like høy befolkningsdekning som analoge nett, det vil i tiden fremover fremdeles pågå justeringer i nettene. Tunneler bygges ut med DAB i løpet av 2016. Les mer på radio.no.

EE-avfall

  • Minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt.
  • De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder.
  • Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter.