Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Mangfoldsprisen 2010

Nyhet   •   okt 26, 2010 09:24 CEST

Du kan foreslå kandidater til Mangfoldsprisen 2010. Fristen er 29. oktober.

Prisen deles ut for sjette gang til en virksomhet som har utmerket seg i forhold til etnisk mangfold på arbeidsplassen. Juryen består av representanter for arbeidslivets parter, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og NAV. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utgjør sekretariatet for prisen.  Juryen kårer en vinner ut fra flere kriterier, deriblant forankring av mangfoldsarbeidet i virksomheten, andel etniske minoriteter i bedriften og rekruttering.

Tidligere vinnere av Mangfoldsprisen er:
NRK (2009)
Lørenskog kommune (2008)
Hennig Olsen Is (2007)
Ullevål Universitetssykehus (2006)
Posten Norge (2005)

Hensikten med prisen er å sette fokus på de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet, som kan gi kunnskap og inspirasjon til andre.

les mer om prisen hos IMDI