Miljøverndepartementet

Markaloven – hvor er vi etter ett år?

Nyhet   •   nov 17, 2010 09:02 CET

- Markalovens formål gir hensynene til friluftsliv, naturopplevelse og idrett forrang framfor annen bruk, sa statssekretær Heidi Sørensen på Markaseminaret 15. november. Hun innledet om  ”Markaloven – hvor er vi etter ett år?“, sammen med avdelingsdirektør Torbjørn Lange og spesialrådgiver Tom Hoel.

- Hensynet til friluftsliv, naturopplevelse og idrett vil være styrende for praktiseringen av markaloven, sa Sørensen. Dette til forskjell fra blant annet plan- og bygningsloven, som har et lagt bredere formål knyttet bærekraftig bruk generelt.

Markaseminaret ble arrangert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Miljøverndepartementet. Det samlet 130 deltakere fra blant annet kommuner og ulike organisasjoner. Formålet med seminaret var å informere om Markaloven og praktiseringen av den. Seminaret ble holdt første gang i 2009.

De  tre innlederne gikk gjennom de mest sentrale reglene i Markaloven, hvordan regelverket skal praktiseres av kommunene og Miljøverndepartementets saksbehandling i ulike prosesser.

Les foredraget "Markaloven - hvor er vi etter ett år?"


Statssekretær Heidi Sørensen innledet om Markaloven sammen med avdelingsdirektør Torbjørn Lange (t.v.) og spesialrådgiver Tom Hoel (t.h.). Foto: Miljøverndepartementet.