Forum for offentlige anskaffelser

Markedsdialog skal gi videreutvikling av teknologisk billettsystem

Nyhet   •   jun 28, 2013 21:37 CEST

I disse dager kunngjør administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag, AtB, en konkurranse om videreutvikling av sin elektroniske billetteringsløsning Mobillett. Det dreier seg om bruk av mobiltelefon for kjøp og fremvisning av billett/reisebevis. I dagens løsning er det mange grensesnitt og aktører som må fungere for at kundene ikke skal oppleve problemer: App-teknologi, SMS-kommunikasjon, mobildekning, mobildata, bankkobling, betalingsløsninger, betalingsinnløser, drift av 4-sifret kortnummer og sikkerhetsmekanismer. I forkant av konkurransen har selskapet vært i dialog med markedet.

AtB har siden 2011 hatt en midlertidig App- og SMS-løsning som de nå ønsker å gjøre permanent. Det er flere forbedringsområder på dagens system som AtB håper å få løst med en videreutviklet og forbedret utgave. Dagens løsning kalles Mobillett og utgjør 60 % av dagens enkeltbillettsalg på buss. Den framtidige løsningen skal også på en enkel 
måte håndtere ulike pris-soner og den skal fungere både for buss og båt / ferge. Kunngjøring med konkurransegrunnlaget planlegges på doffin.no om lag 1. juli.

Pilotprosjekt

For å forberede konkurransen er det etablert et pilotprosjekt mellom AtB og Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag. Prosjektet danner grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører av løsninger fram mot kravspesifikasjon for anskaffelse av fremtidsrettet billettering via mobiltelefon for kollektivtrafikken i Sør Trøndelag. Prioriterte fagområder for AtB er energi og miljø, folkehelse, pleie og omsorg. Utvikling av smartere løsninger for betaling av bussbilletter (kollektivtrafikk) er innenfor miljø-området. I AtBs anskaffelsesprosess for "smartere billettering" bidrar det regionale leverandørutviklingsprogrammet med blant annet kompetanse om innovative anskaffelser, i tillegg til mobilisering av relevante bedrifter og bedriftsnettverk.

Mobil billettering baserer seg på teknologi som er i meget rask utvikling. AtB ønsker med denne prosessen å utfordre leverandørene gjennom dialog i forkant av anbudsutlysningen, til å ta et nytt steg og finne kreative løsninger som ut over grunnfunksjonaliteten til Mobillett også tar hensyn til flere soner og transportmidler. Det er viktig for AtB at denne prosessen også gir innsikt i hva som finnes av teknologiske løsninger, foruten fremtidige utviklingsmuligheter for både elektronisk og mobil billettering. Samtidig har AtB forventninger til at prosessen gir nyttig erfaring internt om å utvikle dialogen med leverandørmarkedet også i andre anskaffelser i AtBs regi. 

Hovedmålet

Hovedmålet med innføring av Mobillett er ønsket om å redusere kontantomsetningen i bussen. Det er i dag elektronisk billettering i form av t:kort som har vært i drift siden 2008. Utviklingen går i retning av åpen billettering (ingen hardware om bord på transportmiddelet for å validere mobil billett), og dette fører til at kundene nå blir vant til dette. Vurderingen er at det vil bli vanskelig å gå tilbake på dette når kundene først har vent seg til denne billetteringsformen. Dette fører til utfordringer med tanke på kontroll og statistikk som er viktig input for planlegging av ruter m.v. ut fra antall reisende og reisemønster. 


Les mer... http://foa.no/blog/files/55771e39217fda7fc6ac57e496378b8e-434.html#.Uc3lzRbJKPs