Ustekveikja Energi

Markedskommentar fra Ustekveikja Energi

Nyhet   •   feb 05, 2014 11:00 CET

Den gjennomsnittlige spotprisen i uke 5:
Sørøst-Norge; 37,66 øre/kWhSørvest-Norge; 37,42 øre/kWhVest-Norge; 37,51 øre/kWhMidt-Norge; 37,78 øre/kWhNord- Norge; 30,84 øre/kWh  

Alle priser er inkl. vårt ordinære påslag og mva. For Nord-Norge er pris oppgitt unntatt mva. 

Uke 5 viste noe mer nedbør enn uken før, men er fortsatt under normalen for årstiden. Spotprisene i uke 5 gikk ned fra uken før i alle områder.  I januar måned ble det levert 65% og 62% av normal nedbør for hhv Norge og Sverige. Fremtidspriser:Prisene løftet seg når kulden slo inn i begynnelsen av januar, men falt raskt tilbake da det ble mildere. Værvarslene fremover viser normalt med nedbør, mildere enn normalt samt tidvis mye vind. Den hydrologiske balansen (summen av snø, vannmagasin og grunnvann) er fortsatt god. Marginalkostnaden på kullkraftproduksjon øker noe ettersom CO2-prisen har økt, men er fortsatt lav, slik at det er med på å begrense oppsiden for de nordiske prisene resten av vinteren. Dersom vi skulle fått en lengre kuldeperiode, ville produsentene hatt større grunn til å spare på vannet og da kunne vi fått lengre perioder med høyere priser, men med dagens værvarsler er sannsynligheten mindre for en slik periode. 

Fastprisene gjenspeiler markedets forventninger til markedsprisen lengre fram i tid. Våre fastprisavtaler uke 6: 1 år til 40,01 øre/kWh, 2 år til 40,79 øre/kWh og 3 år til 41,33 øre/kWh (priser inkludert elsertifikater og mva). Les mer om Ustekveikja Energi sine priser denne uken her.
Vi er som kraftleverandør pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av forbruket ditt. Kostnaden vi har ved kjøp av elsertifikater skal inngå i den på forhånd avtalte strømprisen. I 2013 var vi pålagt å kjøpe sertifikater tilsvarende 4,9 prosent av ditt forbruk, mens andelen øker til 6,9 prosent i 2014. Påslaget for elsertifikater i 2014 blir derfor høyere og økningen er kalkulert inn i våre fastpriser. 

Statnett har ansvaret for å holde der norske kraftsystemet i balanse og har den overordnede fysiske styringen og kontrollen av hele landets kraftsystem. Du kan følge kraftsystemet løpende HER

Ressurssituasjon:Ved utgangen av uke 5 var fyllingsgraden i de norske magasinene på 55,6%. Medianverdien for tilsvarende tidspunkt  for årene 1990-2013 var 62,2%. På samme tidspunkt i 2013 var fyllingsgraden 58,5%. Tilsiget til magasinene har økt nå når det ble mildere, men det er store variasjoner i hvor mye snø som ligger i de ulike områdene. Ta gjerne en titt på www.senorge.no som er en åpen portal, som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge - og mye mer.