Landbruks- og matdepartementet

Mat: Endrer regelverket for håndtering av salmonella

Nyhet   •   feb 26, 2010 09:26 CET

Mat: Regelverket som omhandler håndtering av mulige forekomster av salmonella endres. Industrien gis nå flere muligheter for trygg håndtering av partier mistenkt for å inneholde salmonella. Produktene må da behandles etter metoder som sikrer fjerning av smittestoffet. Tilsvarende endringene er tidligere innført for produkter av fjørfe.

- Disse endringene fører til mindre kasting av mat og bedre ressursutnyttelse. Samtidig skal mattryggheten ivaretas som er jobb nummer én , sier landbruks- matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Forekomst av Salmonella i norske husdyr er vesentlig lavere enn i de fleste andre land.  Det blir likevel gjort sporadiske påvisninger av denne bakterien, både ved import og innenlandsk produksjon.

Industrien gis det ansvaret de tidligere har fått tildelt etter Matloven, men kan utøve større fleksibilitet når mulig risiko skal håndteres.

Mat: Regelverket som omhandler håndtering av mulige forekomster av salmonella endres.