Landbruks- og matdepartementet

Mat: God mat av rester

Nyhet   •   des 04, 2009 16:38 CET

Mat: I følge Statistisk Sentralbyrå er matavfall den avfallstypen som har vokst raskest i Norge de siste 5 årene. - All mat som produseres og kan konsumeres, bør bli spist og ikke ende opp som matavfall, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Han slår et slag for restematen i adventstiden.

I tillegg er kasting av nyttbar mat et etisk problem i en global situasjon hvor matmangel er satt på dagsorden og underernæringen er økende, sier Brekk.

Kaster mat hjemme
Flere undersøkelser viser at det er forbrukerne som kaster mesteparten av den nyttbare maten. Østfoldforskning har nylig sett på hvor matavfallet kom fra. Mest mat kastes hjemme.

- Folk kjøper inn for mye, vet ikke hvordan matrester kan brukes, maten glemmes i kjøleskapet, porsjonene er for store. Østfoldforsknings forbrukerundersøkelse viser og at forbrukere ofte kaster mat på grunn av misforstått tolkning av ”best før”-merkingen. Holdbarhetsmerking er basert på mattrygghetskriterier, men undersøkelsen viser at feiltolkning kan bidra til unødig kasting av mat. Det er opplagt mye en kan ta tak i her, sier landbruks og matminister Lars Peder Brekk.Mat: - All mat som produseres og kan konsumeres, bør bli spist og ikke ende opp som matavfall, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
Foto: egg.no

Mat: I følge Statistisk Sentralbyrå er matavfall den avfallstypen som har vokst raskest i Norge de siste 5 årene. - All mat som produseres og kan konsumeres, bør bli spist og ikke ende opp som matavfall, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.