Landbruks- og matdepartementet

Mat, makt og avmakt – høringen

Nyhet   •   nov 30, 2011 10:08 CET

Høringsfristen for NOU 2011:4 ”Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat”, er torsdag 01.12.2011. Alle høringssvar vil fortløpende bli publisert på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring NOU 2011:4 ”Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat”.

Alle som ønsker å sende inn høringsuttalelse til utvalgets rapport er velkommen til å gjøre dette, uavhengig av om de står på listen over høringsinstanser eller ikke.

Høringsfrist: 01.12.2011

    

Ung forbruker. (Foto: Ingeborg Øien Thorsland/Scanpix)