Landbruks- og matdepartementet

Mat: Stabile kjøttpriser

Nyhet   •   des 01, 2009 14:09 CET

Mat: Prisene for storfe- og svinekjøtt har vært stabile de siste månedene i både inn- og utland. At det igjen er overskudd av storfekjøtt her i landet ser ikke ut til å minske interessen for å importere. Tradisjonen tro stiger prisen på svinekjøtt frem mot jul i Norge,viser en oversikt fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) .

Det europeiske storfekjøttmarkedet har vært rolig og stabilt de siste månedene. Generelt ligger riktignok prisnivået lavere enn i samme periode i fjor. Særlig er dette fremtredende for 3. kvartal sammenlignet med fjorårets, der produsentprisen for eksempelvis slakteku har gått ned med ti prosent, 3-7 prosent for ung okse.

Stabilt norsk marked
Prisene på storfekjøtt og svinekjøtt har vært stabile både i Norge og våre naboland de siste månedene. Unntaket er Tyskland der prisene varierer noe mer. I uke 47 gjorde imidlertid den norske storfekjøttprisen et lite hopp oppover. Dette skjedde parallelt med en noe krevende markedssitasjon, med overskudd og et reguleringslager som per uke 46 telte 2 000 tonn. I henhold til den nye markedsordningen for storfe kan det maksimalt legges 2 500 tonn storfekjøtt inn på lager i løpet av året.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.

Mat: Markedet for storfe- og svinekjøtt har vært stabilt de siste månedene i både inn- og utland. At det igjen er overskudd av storfekjøtt her i landet ser ikke ut til å minske interessen for å importere.