Landbruks- og matdepartementet

Matkjedeutvalget konkluderer i april

Nyhet   •   feb 28, 2011 09:34 CET

Matkjedeutvalget som har fått i oppgave å utreder styrkeforholdene i verdikjeden for mat, vil levere sin rapport 13. april 2011. Utvalget ledes av Einar Steensnæs og er er utnevnt etter initiativ fra landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp), barne-, likestillings og inkluderingsminister, Audun Lysbakken (SV) og fornyings, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap).

Utvalget skal kartlegge styrkeforholdene, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig skal utvalget også belyse mulighetene for åpenhet og innsyn i hele matvarekjeden for å sikre tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll.

Forsidefoto: Matvarer i handlekurv. Foto: Espen Bratli, Samfoto.