Landbruks- og matdepartementet

Matsikkerhet: Brekk føler internasjonal støtte

Nyhet   •   jan 19, 2010 09:08 CET

Matsikkerhet: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk gleder seg over å få stadig bredere støtte for hvor vesentlig det er å se matsikkerthet og klimautfordringene i sammenheng. - Holdninger og synspunkter jeg har framført i lengre tid, er i ferd med å bli internasjonal politikk, sier Brekk tilfreds.

- Stadig flere land framhever sammenhengen mellom matsikkerhet og klima slik jeg har hevdet lenge, sier Brekk.

Lørdag deltok han på det andre Berlinmøtet for landbruksministere. 55 land var representert, nærmere 40 landbruksministere. Tema for toppmøtet var landbruk og klima etter FNs klimakonferanse i København i desember. Brekk er særdeles godt fornøyd med sluttdokumentet som slår fast at det bare er mulig å brødfø verden gjennom en mer klimaeffektiv matproduksjon.

- Det er nødvendig å øke verdens matproduksjon, men det er bare mulig å oppnå gjennom bærekraftig utvikling, heter det i slutterklæringen fra Berlin.

- Noe har skjedd siste året. Det er flere av formuleringene i dette sluttdokumentet som jeg tviler på ville ha blitt sluppet igjennom i en tilsvarende erklæring for et år siden, sier Brekk.

Økt landbruksbistand
Mer klimaeffektiv landbruksproduksjon, økt bruk av fornybar og energikarbonlagring i jord, økt innsats innen forskning, utvikling, utdanning og veiledning skal sammen med økt landbruksbistand gjøre det mulig å brødfø verden.

- Dette er oppmuntrende og svært tett opp til den klimapolitikken Norge ønsker å føre for landbrukssektoren, og som Stortinget ga sin støtte til da klimameldingen for landbruket ble behandlet i midten av desember. Flere land har, deriblant Storbritannia og Frankrike, har bedt om å få denne klimameldingen for å starte et tilsvarende arbeid selv, forteller Brekk.

Mandag reiser han til Washington for å holde et foredrag for 1200-1300 personer og delta i en rundebordskonferanse i Verdensbanken. Også der skal han innlede om hvordan Norge ser sammenhengen mellom global matsikkerhet, klima og en aktiv landbruks- og skogpolitikk. Han er den første landbruksminister som noen gang er invitert til å holde foredrag i Verdensbanken.


- Jeg kommer til å ta med meg denne slutterklæringen til USA for å understreke at mange av verdens land begynner å tenke stadig mer likt om hvordan løse bedre verdens matsikkerhet og samtidig få et mer klimavennlig og bærekraftig landbruk, sier Lars Peder Brekk. Foto: LMD

Matsikkerhet: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk gleder seg over å få stadig bredere støtte for hvor vesentlig det er å se matsikkerthet og klimautfordringene i sammenheng.